Alfa i Omega – czyli słów klika o Polskiej Szkole Internetowej

Alfa i Omega – kilka słów o Polskiej Szkole Internetowej

Wykształcenie to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, dlatego musisz postarać się o to, by twoje dziecko zyskało jak najlepsze. Do dyspozycji masz szkoły stacjonarne i internetowe platformy e-learningowe. Te drugie coraz bardziej nabierają na znaczeniu, więc postanowiliśmy poświęcić im osobny wpis. W tym artykule przedstawiamy Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega. Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej nieco więcej, to zapraszamy do lektury!

Alfa i Omega – Polska Szkoła Internetowa dla dzieci i młodzieży

Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega to internetowa platforma do nauki dla dzieci i młodzieży. Wspiera edukację ucznia przebywającego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nauka rozpoczyna się z dniem 1 września i trwa przez ponad 30 tygodni. W roli nauczyciela kursanta występuje jego rodzic, dla którego omawiana platforma poniekąd stanowi „narzędzie pracy”. Do Polskiej Szkoły Internetowej można zapisać każde dziecko, które ma polskie obywatelstwo i posiada numer PESEL.

Jak działa platforma? To miejsce, gdzie udostępniane są rodzicom i ich pociechom materiały edukacyjne z każdego przedmiotu. Oczywiście dziecko musi przyswoić zawarte w nich informacje, by móc później przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę. Co ważne, każdy cotygodniowy materiał opatrzony jest instrukcją dla rodzica, z której może się dowiedzieć, jak ma pomóc dziecku w nauce. Na koniec każdego tygodnia kursant zobowiązany jest wypełnić test sprawdzający, który później sprawdza i ocenia nauczyciel. Oczywiście nauczyciel w razie potrzeby – zaznacza błędy i zwraca uwagę, na to, które zagadnienia trzeba jeszcze powtórzyć.

Warto dodać, że oceny z testów wpisywane są do specjalnego rejestru udostępnianego rodzicowi, by mógł on na bieżąco śledzić poczynania dziecka i jego postępy w nauce. Co ważne, Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega dokłada wszelkich starań, by pomóc rodzicom w kształceniu ich dzieci, dlatego nauczyciele współpracujący z platformą mogą udzielić im porad mailowo lub za pośrednictwem internetowych komunikatorów. Rok szkolny kończy się egzaminami końcowymi na przełomie maja i czerwca. Odbywają się one m.in. w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik kursu musi stawić się na nich osobiście. Po zaliczeniu egzaminów uczeń otrzymuje świadectwo i zostaje dopuszczony do kolejnej klasy.

Nauka za pośrednictwem wspomnianej platformy jest darmowa, niemniej od rodziców wymaga się zakupu podręczników. Poza tym Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega posiada własną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w której można wykonać badania dotyczące rozwoju psychomotorycznego dziecka (są wymagane przy zapisywaniu dziecka do szkoły). Co ważne – przeprowadzenie badań nie wymaga przyjazdu do Polski, więc jest to duże udogodnienie dla osób mieszkających za granicą.

Jak widać, Polska Szkoła Internetowa oferuje ogromne możliwości z zakresu edukacji dzieci i młodzieży. Warto skorzystać z jej atrakcyjnej oferty i umożliwić swojej pociesze naukę w domowym zaciszu, gdzie może liczyć na wsparcie rodziców oraz dostosowanie tempa nauki do własnych potrzeb.