Jaki powinien być e-nauczyciel?

Tworzy się coraz więcej platform umożliwiających naukę online, a więc zapotrzebowanie na e-nauczycieli wciąż systematycznie wzrasta. Wydaje ci się, że każdy może nim zostać? Wbrew pozorom to nie jest takie łatwe. Ten zawód mogą uprawiać wyłącznie osoby z wykształceniem pedagogicznym i specjalnością nauczycielską, które otrzymają pozytywną ocenę z egzaminu. Oczywiście e-nauczyciel musi też przejawiać pewne cechy i posiadać umiejętności, dzięki którym będzie w stanie rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. O tym, jaki powinien być, dowiecie się z dalszej części artykułu.

E-nauczyciel: jakie cechy powinien mieć i co umieć?

Pierwszą rzeczą, którą wyraźnie należy podkreślić jest fakt, że osoba „kształcąca” za pośrednictwem platformy edukacyjnej powinna być za pan brat z technologią. Obsługa komputera i podstawowego pakietu Office oraz poruszanie się po przestrzeni internetowej nie powinny jej sprawiać większego problemu. Oczywiście, w razie potrzeby powinna podszkolić swoje umiejętności na specjalnym kursie.

Kolejna sprawa to umiejętność wykorzystania wiedzy i przełożenia jej na materiały szkoleniowe dostępne w internecie. E-nauczyciel musi umieć opracowywać szkolenia, testy, pomoce naukowe itp., tak by miały przystępną i zrozumiałą dla użytkowników platformy formę. Naturalnie szereg działań, które podejmie, powinno poprzedzić określenie celu, grupy docelowej i rezultatów, jakie za ich pośrednictwem chce osiągnąć.

Poza tym musi opanować umiejętność tworzenia scenariuszy i programów zajęć, które odbywają się w wirtualnej przestrzeni. Może to zrobić jedynie, gdy pozna podstawy i obowiązujące standardy. Dodatkowo powinien nauczyć się niwelować bariery spowodowane brakiem bezpośredniego kontaktu z kursantami. Dlatego też powinien pozostawać do ich dyspozycji, udzielać rad, konsultacji, odpisywać na maile itp., Ważne, aby okazywał zainteresowanie i wyrażał chęć pomocy. W przypadku nauki zdalnej to ogromnie ważne, bo bezpośrednio przekłada się na osiągane przez uczniów wyniki.

Co jeszcze musi umieć e-nauczyciel? Obiektywnie, rzetelnie i sumiennie oceniać postępy w nauce. Podstawę stanowią głównie testy i sprawdziany i to na nich powinien skupić się najbardziej. Ważne są też: pomysłowość, ciągły rozwój, dokształcanie się oraz podwyższanie własnych kompetencji, dzięki którym będzie w stanie opracowywać ciekawe materiały naukowe, wykorzystywać nowe rozwiązania i dopasowywać się do aktualnych standardów edukacyjnych.

W pracy e-nauczyciela ogromną rolę odgrywają także sumienność, cierpliwość, uczciwość, empatia, wytrwałość, kreatywność, poczucie humoru, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z problemami, których w tej pracy nie brakuje. Przyda mu się też elastyczność i zdolność dopasowywania się do zmieniającej się sytuacji.

Jak widzisz, zawód e-nauczyciela (więcej w tym temacie znajdziesz na polskaszkolainternetowa.pl) nie różni się tak bardzo od pracy w tradycyjnej szkole. Oczywiście przestrzeń, w której przekazuje on swoją wiedzę podopiecznym jest nieco inna, więc musi sięgnąć po odmienne formy przekazywania informacji. Niemniej wymaga się od niego podobnych cech i umiejętności do tych, które są charakterystyczne dla nauczycieli zatrudnionych w stacjonarnych placówkach edukacyjnych.