Dwujęzyczność dzieci – co należy wiedzieć

Dwujęzyczność dzieci – co to jest

Generalnie dwujęzyczność oznacza sprawność w posługiwaniu się dwoma językami. Istnieje wiele teorii na temat dwujęzyczności i jej rożnych rodzajów. Obecnie coraz częściej twierdzi się, że nie istnieje coś takiego jak idealna dwujęzyczność, czyli sytuacja kiedy sprawność językowa jest na takim samym poziomie w obu językach. Jeden język będzie zawsze dominował niezależnie od czynników wpływających na wykształcenie się dwujęzyczności.

Dwujęzyczność dzieci ma miejsce najczęściej w przypadku rodzin na emigracji lub rodzin gdzie jedno z rodziców mówi innym językiem niż drugie. Wychowując dzieci w mieszanym językowo środowisku dwujęzyczność jest naturalnym etapem i niemożliwe jest jej uniknięcie. Dzieci nie są nigdy wychowywane w próżni i zawsze będą mieć styczność z drugim językiem czy tego chcemy czy nie. Nie należy się przed tym bronić, co więcej należy to rozwijać i w miarę możliwości odpowiednio kształtować.

Dwujęzyczność dzieci – jak wychowywać dzieci

Aby dziecko rozwijało się efektywnie i bez przeszkód w środowisku dwujęzycznym należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Pierwszą i najważniejszą jest zapewnienie dziecku kontaktu z drugim językiem tak aby dziecko mogło aktywnie się nim posługiwać. Należy przy tym jednak pamiętać o kilku zasadach i oprzeć się na którymś z opisanych poniżej modeli, tak aby dziecko nie miało problemów z nabyciem drugiego języka co paradoksalnie może się również odbić na sprawności w posługiwaniu się drugim językiem.

Pierwszy z modeli naturalnie wynika z sytuacji gdy każde z rodziców posługuje się innym językiem. W tym przypadku każdy rodzic rozmawia z dzieckiem w swoim języku. Dla dziecka taka sytuacja jest przejrzysta i po pewnym czasie będzie zupełnie naturalna. Drugi model częsty w przypadku rodzin na emigracji polega na posługiwaniu się językiem ojczystym w domu natomiast w szkole i w czasie zabaw dziecko posługuje się drugim językiem. Dwujęzyczność dzieci bywa również często ważnym czynnikiem wpływającym na nauczanie domowe , które wiele rodzin na emigracji uważa za wartościowy sposób nauki.

Gdy będziemy pamiętać o nie mieszaniu zasad dziecko po pewnym czasie będzie umiało świadomie rozróżniać języki i umiejętnie je zastosować w zależności od osoby (na przykład mama to język polski a tata język angielski) oraz sytuacji (dom to język polski a szkoła i plac zabaw język angielski). Dwujęzyczność dzieci zależy przede wszystkim od regularnego kontaktu z żywym językiem i o to należy przede wszystkim zadbać jeśli chcemy by dziecko rozwijało się efektywnie.