E-nauczanie – wygoda czy konieczność?

E-nauczanie

Brak uczestnictwa w zajęciach szkolnych jest dla dziecka krzywdzący – taka opinia panuje w społeczeństwie. O ile dziecko może być zadowolone z chwilowej nieobecności w szkole, o tyle długi brak kontaktu z rówieśnikami nie jest wskazany. Młody człowiek musi nauczyć się funkcjonowania mechanizmów społecznych, budowania relacji i życia w grupie. Czy e-nauczanie odbiera mu tę możliwość? Oczywiście nie musi tak być, pod warunkiem, że rodzice zadbają o to, by dziecko miało kontakt z rówieśnikami na zajęciach dodatkowych czy placach zabaw.

E-nauczanie jest wygodne

Szkoły internetowe swoją ofertę kierują zarówno do dzieci, które z pewnych względów (np. choroba) nie mogą uczestniczyć w zajęciach odbywających się w tradycyjnej szkole, jak i do dzieci podróżników, wciąż zmieniających miejsce pobytu. Nauczanie online jest również odpowiednie dla dzieci, które na stałe przebywają poza granicami kraju i tam uczestniczą w zajęciach w szkole obcojęzycznej, ale jednocześnie chciałaby realizować program nauczania obowiązujący w polskich szkołach. E-nauczanie jest pomocne i wygodne nie tylko dla dziecka, ale także jego rodziców czy opiekunów prawnych.

Dziecko i jego rodzic nie tracą czasu i pieniędzy na dojazdy do szkoły. Nie ponoszą też kosztów związanych z ewentualnym zakwaterowaniem i wyżywieniem w miejscu pobierania nauki. Dziecko ma więcej czasu na zajęcia pozaszkolne. Nie musi nadążać za grupą, w której każdy uczeń reprezentuje inny poziom. Może realizować materiał wolniej lub szybciej – w zależności od własnych predyspozycji. Nie musi robić przerw co 45 minut, a w dowolnym momencie. Nie jest narażone na stres i szykanowanie, a dodajmy, że nie wszystkie dzieci lubią zabierać głos i dobrze czują się w grupie.

E-nauczanie to konieczność

Mimo, iż e-nauczanie jest wygodne, często staje się po prostu koniecznością. Dziecko poważnie chore, które nie może uczęszczać do tradycyjnej szkoły, musi korzystać z edukacji domowej. Dzięki temu może się rozwijać, zdobywać wiedzę i kolejne umiejętności – nie jest przez cały czas skupione na własnej chorobie. Dzięki nauce może czuć się szczęśliwe. E-nauczanie (sprawdź ofertę Polskiej Szkoły Internetowej „Alfa i Omega”) jest także koniecznością w sytuacji, gdy Polska rodzina na stałe przebywa poza granicami kraju. Jeśli rodzice chcą, by młody człowiek znał polski język, polskie zwyczaje i historię, muszą zapewnić mu dostęp do tej wiedzy. To bardzo ważny element kształtowania tożsamości. Poza tym nie wiadomo, czy rodzina nie zdecyduje się na powrót do ojczyzny. Dobrze, by w takiej sytuacji dziecko od razu mogło kontynuować naukę w tradycyjnej, polskiej szkole i w żaden sposób nie odstawało od rówieśników.