E-nauczyciel: jak nim zostać?

Nauka za pośrednictwem internetu coraz bardziej zyskuje na popularności. W związku z tym taki zawód jak e-nauczyciel zaczyna być coraz bardziej potrzebny. Kto może pracować w tym zawodzie i jak uzyskać niezbędne certyfikaty/ kompetencje? O tym wszystkim rozprawiamy w dalszej części artykułu.

E-nauczyciel: informacje, jak nim zostać

Aby móc pracować jako e-nauczyciel trzeba uzyskać stosowny certyfikat, potwierdzający zdobyte kwalifikacje. To z kolei staje się możliwe poprzez uczestnictwo w specjalnym kursie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu. Osoby, które chcą wziąć w nim udział muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Niejednokrotnie konieczne jest także dołączenie scenariusza dotyczącego przedmiotu, który był realizowany przez nauczyciela w praktyce. Niemniej można poszerzyć go o planowane elementy pracy online z zaznaczeniem, czy zajęcia będą miały formę komplementarną tzw. blended learning czy będą w całości realizowane za pośrednictwem internetu. Oczywiście w jego treści muszą zostać uwzględnione: miejsce i znaczenie elementów online dla całościowego procesu dydaktycznego. Warto dodać, że tego rodzaju kursy organizuje coraz więcej instytucji, jednak ilość miejsc jest ograniczona, więc trzeba się spieszyć. Dodamy tylko, że taki fach jak e-nauczyciel jest zawodem przyszłościowym (więcej o tym kim jest e-nauczyciel i szkoła online dowiesz się na polskaszkolainternetowa.pl), bo prognozuje się, że coraz więcej osób będzie pozyskiwało wiedzę właśnie za pośrednictwem platform edukacyjnych. Niestety nie każdy może nim zostać, bo wobec kandydatów stawiane są restrykcyjne wymagania. Jakie? Oto one:

  • wykształcenie wyższe, najlepiej kierunkowe,
  • aktualne zatrudnienie w szkole lub na uczelni wyższe, oczywiście na stanowisku nauczyciela/ wykładowcy,
  • min. 2 lata doświadczenia w zawodzie,
  • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie do niego wszystkich dokumentów poświadczających posiadane kompetencje,

Warto jeszcze dodać, że często brane pod uwagę jest bogate doświadczenie. Osoba, która chce pracować jako e-nauczyciel, a do tej pory prowadziła kursy lub szkolenia w szkołach różnych szczebli bądź w ośrodkach akademickich, ma spore szanse na przejście przez proces rekrutacyjny. Selekcja jest duża, ale wszystko służy temu, by poziom e-nauczania był jak najwyższy, a osoby, które przygotowują szkolenia i weryfikują wiedzę kursantów, mieli jak najlepsze kompetencje.