Matura 2017

Coraz bliżej matura 2017

W kontekście zbliżającej się matury 2017, warto uporządkować sobie podstawowe i, z pozoru, znane informacje dotyczące egzaminu dojrzałości.

Matura 2017 – po co właściwie jest?

Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe funkcje egzaminu maturalnego. Pierwsza z nich to wyróżnik spełnienia przez zdających standardów i wymagań programowych w zakresie zdawanych przedmiotów. Standardy matury 2017 wyznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej a ich spełnienie jest równoznaczne z osiągnięciem tytułu absolwenta szkoły średniej. Kolejna funkcja matury nawiązuje do wymaganego zakresu wiedzy, posiadania określonego zasobu wiadomości i umiejętności w obszarze języka polskiego, wybranego języka obcego oraz matematyki. I wreszcie trzecia funkcja matury to jej zastępowalność wobec egzaminów kwalifikujących na studia. W tym przypadku wyjątkowo wysoko punktowane są wysokie wyniki z rozszerzonego poziomu egzaminu. Kryteria rekrutacji na studia bardzo wysoko uwzględniają wyniki matury, dlatego każdy uczeń pragnący kontynuować naukę powinien się z tym liczyć.

Matura 2017 – co obowiązuje?

Każdy absolwent zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch egzaminów w części ustnej, jak również czterech egzaminów w części pisemnej. Część ustna odnosi się do egzaminu z języka polskiego oraz egzaminu z języka obcego nowożytnego. Egzaminy ustne nie wymagają określania poziomu. Część pisemna matury 2017 obejmuje natomiast: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz wybrany przedmiot dodatkowy. Egzamin z przedmiotu dodatkowego obowiązkowo zdawany jest na poziomie rozszerzonym. Warto dodać, że absolwenci szkół/ oddziałów, w których obowiązywał język nauczania mniejszości narodowej, dodatkowo zobligowani są przystąpić do egzaminu z zakresu języka tej mniejszości- zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.

Matura 2017 – warunki otrzymania świadectwa

W celu pozytywnego zdania egzaminu, maturzyści obowiązani są otrzymać minimum 30% z każdego przedmiotu, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. W przypadku dodatkowego przedmiotu nie przewidziano obowiązkowego progu punktowego. Tegoroczna sesja główna egzaminu maturalnego została zaplanowana od 04 maja bieżącego roku. Warto dodać, że od 22 sierpnia zaczyna się natomiast sesja poprawkowa matury 2017, adresowana do uczniów, którzy tylko z jednego przedmiotu nie zdadzą egzaminu w podstawowym terminie. Tegorocznym maturzystom pozostaje życzyć połamania piór i jak najbardziej owocnych przygotowań do tego ważnego egzaminu, egzaminu dojrzałości. W tym roku kasztanowce zakwitną właśnie dla nich!