Najczęstsze błędy na maturze z języka polskiego

Egzaminom maturalnym towarzyszy ogromny stres, który może przełożyć się na uzyskanie kiepskiego wyniku. Poza tym silne zdenerwowanie może sprawić, że zaczniemy popełniać błędy, które zaważą na całkowitym rezultacie. Aby nakreślić przyszłym maturzystom tą problematykę, postanowiliśmy stworzyć zestawienie najczęściej popełnianych błędów na maturze z języka polskiego.

  • Notoryczne popełnianie błędów frazeologicznych, wyrazowych, składniowych i stylistycznych, wynikające ze zbyt małych umiejętności w zakresie redagowania tekstów. Aby nad nimi popracować należy sporo czytać i pisać dużą ilość wypracować. Umiejętności tych nabywa się podczas praktyki, więc z pewnością nie uda Ci się ich poprawić na trzy dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Dlatego też weź pod uwagę to, że nad formą wypowiedzi pisemnej trzeba pracować w czasie całej edukacji, a nawet i w czasie wolnym.
  • Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem. To problem, z którym boryka się coraz więcej uczniów. Oczywiście, nie wystarczy przeczytać fragmentu polecenia. Trzeba go jeszcze zrozumieć i wyłowić z niego najistotniejsze dla nas informacje. Może się bowiem okazać, że polecenia wyglądające na nadzwyczaj trudne i złożone, w rzeczywistości są banalnie proste. Tym, którzy chcą poprawić swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem polecamy ten poradnik http://język-polski.pl/czytanie-ze-zrozumieniem-jak-poradnik.
  • Podawanie większej ilości odpowiedzi niż jest to uwzględnione w poleceniu. W większości przypadków, także jeśli chodzi o maturę, bycie nadgorliwym nie opłaca się i może spowodować skutek odwrotny od zamierzonego. Chcąc się wykazać podaniem większej ilości trafnych (według nas) odpowiedzi, możemy bardzo łatwo pozbawić się punktów, zwłaszcza jeśli w pierwszej kolejności udzielimy tej złej. W takim przypadku egzaminator bierze pod uwagę tylko dwie pierwsze odpowiedzi, pozostałe ignorując, więc nic nie zyskujemy, a możemy sporo stracić.
  • Rozpisywanie się na tematy, które nie mają nic wspólnego z odpowiedzią na temat wybranego zadania. Taką tendencję przejawia spora ilość osób. Myślą, że pisząc więcej, ale nie na temat skłonią egzaminatora do przydzielenia chociażby jednego punktu za rozwiązanie zadania. Nic bardziej mylnego! Punktowana jest jedynie odpowiedź prawidłowa, a jej objętość nie ma większego znaczenia. Ważne są tylko informacje, które zawiera. A zatem, lepiej napisać mniej, ale z sensem i w temacie.
  • Nie trzymanie się tematu. To dotyczy szczególnie wypracowań. Bardzo ważne jest to, aby przygotować tekst, który będzie poruszał kwestie związane z tematem/postawioną tezą. Tutaj podobnie – jeśli napiszemy dużo, ale nie na temat to dostaniemy małą ilość punktów, a jeśli objętość tekstu nie będzie zbyt dużą, ale sama treść będzie dotyczyła zagadnienia to możemy liczyć na dobrą punktację.
  • Pośpiech. Jak w przypadku każdego działania – pośpiech nie jest wskazany, bo sprzyja popełnianiu większej ilości pomyłek, zaniedbaniom itp. Najlepiej odpowiednio go zagospodarować, czyli najpierw udzielić tych odpowiedzi, które znamy, a dopiero później skupić się na rozwiązaniu trudniejszych zadań.