Nauczanie domowe – alternatywa dla szkoły

Nauczanie domowe – co to jest

Nauczanie domowe jak sama nazwa wskazuje to uczenie dziecka w domu. Dziecko nie chodzi do szkoły a funkcję nauczyciela i wychowawcy pełni rodzic, opiekun prawny lub osoby przez nie wyznaczone. Nauka nie ogranicza się tylko do uczenia się w domu, często jej elementem są wycieczki a nawet podróże edukacyjne. Wszystko zależy tutaj od rodziców lub opiekunów. Często zdarza się, że rodzice dzieci edukowanych w domu tworzą grupy i wspólnie organizują wyjazdy. Bywa również tak, że rodzice jednego dziecka specjalizują się w jakiejś dziedzinie i na zasadzie wymiany uczą inne dzieci a swoje oddają pod opiekę do innych rodziców znających inne dziedziny.

Nauczanie domowe w Polsce określa odpowiednia ustawa. O taką formę nauki mogą wnioskować wszystkie rodziny. Postępy w nauce dziecka są monitorowane przez szkoły, regulacje zależą już od danej szkoły jednak w każdym przypadku dziecko musi co jakiś czas podchodzić do egzaminów sprawdzających wiedzę, zarówno pisemnych jak i ustnych.

Nauczanie domowe – plusy i minusy

Nauczanie domowe jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Rodzice, którzy decydują się na nauczanie domowe swojego dziecka mają ku temu zazwyczaj bardzo dobry powód. Wynika to między innymi z rozczarowania systemem edukacji szkolnej, chęcią bezpośredniego wpływu n rozwój dziecka lub sytuacją życiową. Co ciekawe wiele rodzin mieszkających na stałe za granicą decyduje się na edukacją domową dzieci, chcąc w ten sposób przekazać dziecku pamięć o kraju pochodzenia, ograniczyć negatywne wpływy dwujęzyczności lub utrzymać więzi rodzinne.

Do niewątpliwych plusów nauczania domowego należy indywidualne podejście, które pozwala na efektywny rozwój. Indywidualne podejście wiąże się również z większą ilością czasu, którą poświęcamy dziecku, rozwojem więzi rodzinnych i tożsamości. Kolejne plusy to możliwość wprowadzenia innych sposobów nauczania niż w tradycyjnej szkole, jak na przykład wycieczki edukacyjne oraz ciekawe spędzanie czasu wolnego.

Do niebezpieczeństw związanych z edukacją domową należą przede wszystkim problemy dzieci z socjalizacją i uczestniczeniem w życiu publicznym w późniejszym życiu. Dziecko przyzwyczajone w edukacji domowej do dużej ilości czasu wolnego i zaspokajania przede wszystkim jego potrzeb może mieć problemy z odnalezieniem się w pracy, gdzie obowiązki są jasno wyznaczone i kontrolowane.

Mimo niebezpieczeństw związanych z źle prowadzoną edukacją domową jest to na pewno ciekawa alternatywa dla edukacji szkolnej. Jeśli tylko rodzice wiedzą jak prowadzić edukację a szkoła ma możliwość rzeczywistego monitorowania postępów dziecko może tylko skorzystać na tym sposobie edukacji