Nauczanie online

Nauczanie online – plusy i minusy

Rozwój najnowszych technologii wymusił na szkołach konieczność zaakceptowania pomocy naukowej, jaką stanowią komputery. Niekiedy Internet to nie tylko wsparcie dla szkół i sposób na urozmaicenie lekcji, ale to właśnie na nim opiera się funkcjonowanie całej szkoły. W takim wypadku mówimy o nauczaniu online i szkole online.

Nauczanie online – definicja

Nauczanie online, zwane również e-learningiem, pozwala na ukończenie kursu, szkolenia czy szkoły bez fizycznej obecności w sali lekcyjnej lub wykładowej. E-learning wykorzystuje sieć komputerową i Internet – dostęp do przekazywanych informacji możliwy jest tylko za pośrednictwem komputera, laptopa bądź urządzeń mobilnych. Nauczanie online może funkcjonować samodzielnie, a może także iść w parze z nauką w szkole stacjonarnej, stanowiąc jej uzupełnienie.

Nauczanie w szkole online musi być przygotowane tak, by miało szansę konkurować z edukacją prowadzoną w czasie rzeczywistym. Twórcy programów dydaktycznych powinni postawić przed uczniami konkretne cele i jasno informować ich o sposobie rozliczania z danej partii materiału. Ponadto należy zwrócić uwagę na łatwość dostępu zawartych w serwisie informacji (przejrzystość i intuicyjność witryny, niezbyt wygórowane wymagania sprzętowe, umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się komputerem).

Nauczanie online – plusy i minusy e-learningu

Do zalet nauczania online najczęściej zalicza się:

– Niższe koszty edukacji – brak kosztów dojazdów, zakwaterowania, zakupu dodatkowych materiałów dydaktycznych;

– Możliwość uczenia się we własnym tempie – nie ma potrzeby podążania za całą klasą i dostosowywania się do tempa nauki innych uczniów;

– Dostępność materiałów – do platformy e-learningowej można zalogować się z dowolnego miejsca, wystarczy komputer, laptop czy inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej;

– Dowolny, elastyczny czas pracy – wygoda dla ucznia, możliwość robienia przerw w dowolnym momencie;

– Brak potęgowania nieśmiałości – niektórzy uczniowie w grupie tracą głos i nie potrafią pochwalić się swoją wiedzą;

– Urozmaicenie sposobu przekazywania treści (materiały audiowizualne);

– Oszczędność czasu – nie ma potrzeby przerywania nauki w czasie wyznaczonych przerw szkolnych, nie trzeba też tracić czasu na dojazdy.

Niestety nauczanie online ma także wady, a największą z nich jest niewątpliwie brak fizycznego kontaktu z rówieśnikami. Nauka online wyklucza wspólne przebywanie w większej grupie osób. Do tego dochodzi brak autorytetu nauczyciela, do którego można by się zwrócić w trakcie nauki. Brak ciągłego nadzoru nauczyciela może powodować problemy z motywacją, dlatego przy nauczaniu domowym bardzo ważna rolę odgrywają rodzice.