Nauka tabliczki mnożenia

Jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia?

Z szybkim opanowaniem tabliczki mnożenia ma kłopoty mnóstwo dzieci. Jeśli więc i Twoja pociecha zmaga się z tą trudnością, to koniecznie pomóż jej w nauce. Jak możesz to zrobić? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, które Ci w tym pomogą.

 1. Zarezerwuj sobie dostateczną ilość wolnego czasu na to, by pomóc dziecku w nauce.
 2. Nie zmuszaj pociechy do nauki, gdy jest zmęczona lub musi wykonać inne, równie ważne zadania.
 3. Nagradzaj za każdy nawet najmniejszy sukces, ale nie pieniędzmi tylko drobnymi przyjemnościami np. wypadem do kina lub czekoladowym batonikiem.
 4. Przejrzyj zeszyty, by sprawdzić jaką metodę nauki przyjął nauczyciel.
 5. Nie spiesz się, tylko skup na jak najprostszym objaśnieniu zasad.
 6. Nie zarzucaj dziecka nadmiarem informacji. Przerabiaj materiał stopniowo np. po kilka rzędów.
 7. Obrazuj wzory i odległości między liczbami np. pisząc je w ciągu od 0 do 100.
 8. Podkreślaj, że tabliczka mnożenia to wielokrotności liczb, a więc każda każda kolejna wielokrotność liczby 5 będzie pojawiała się dokładnie co 5 liczb.
 9. Pokaż dziecku, że mnożenie opiera się na dodawaniu, ale zaznacz że nim nie jest! Wyjaśnij, że każdą kolejną wielokrotność liczby można znaleźć, dodając do niej nią samą.
 10. Wyjaśnij dziecku, że kolejność mnożenia nie ma żadnego wpływu na wynik. 8 x 4 to dokładnie to samo, co 4 x 8, a więc wynik mnożenia w obu przypadkach będzie ten sam.
 11. Podkreśl, że każdy wynik mnożenia liczby przez 5 kończy się na 5 lub 0.
 12. Zaznacz, że każdy wynik mnożenia przez 10 ma na końcu 0.
 13. Bądź cierpliwy, rób przerwy i postaraj się, aby nauka tabliczki mnożenia stała się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.
 14. Chwal malucha przy każdej okazji i motywuj go do tego, by się nie poddawał, gdy napotka większe trudności.
 15. Każdą kolejną naukę rozpoczynajcie od powtórki ostatnio zapamiętanego materiału.
 16. Organizuj zabawy, które pomogą utrwalić wiedzę i sprawią, że zapamiętywanie kolejnych działań stanie się przyjemniejsze.
 17. Zainwestuj w karty do nauki liczenia/ mnożenia. Ich koszt to nieduży wydatek, a mogą przynieść świetne efekty.
 18. Zmieniaj kolejność działań, aby uzmysłowić dziecku, że mnożenie jest naprzemienne, a ten sam wynik można uzyskać z kombinacji mnożenia kilku liczb np. liczbę 24 uzyskuje się przez pomnożenie 2 x 12, 8 x 3, 6 x 4 itp.