Objawy dysleksji u dziecka

Jakie objawy mogą wskazywać na dysleksję u dziecka?

Dysleksja to problemy z nauką czytania, pisania i liczenia, jednak nie są one w żaden sposób związane z wolniejszym rozwojem intelektualnym czy zbyt niskim ilorazem inteligencji. Przyczyn jej powstania upatruje się w podłożu genetycznym oraz mikrouszkodzeniach lub niedokształceniu układu nerwowego. Najnowsze badania podają, że na dysleksję rozwojową cierpi ok. 10-15% populacji. Oczywiście jak najwcześniejsze wykrycie symptomów, pozwala na szybką reakcję i podjęcie działań, które zminimalizują skutki uboczne. Listę najczęstszych objawów zamieszczamy poniżej.

Objawy dysleksji u dziecka:

  • W wieku niemowlęcym są nimi: opóźnienie rozwoju mowy oraz opóźnienie rozwoju ruchowego. Ten pierwszy wiąże się z późniejszy wypowiadaniem słów i układaniem zarówno prostych, jak i złożonych zdań, natomiast drugi objawia się słabą sprawnością manualną, nieporadnością oraz brakiem chęci do rysowania.
  • W wieku przedszkolnym o rozwoju dysleksji mogą świadczyć: opóźniony rozwój ruchowy, słaba koordynacja oraz problemy z utrzymaniem równowagi. Ponadto dziecko może wykazywać małą sprawność ruchową rąk podczas wykonywania czynności samoobsługowych np. zapinanie guzików oraz rysowania (nieprawidłowe trzymanie przyborów, niechęć do rysunków itp.). Twoją czujność powinny również wzbudzić: opóźniony rozwój mowy oraz trudności z wypowiadaniem i zapamiętywaniem słów, a także opóźniony rozwój oburęczności i nieprawidłowości w rozwoju postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej.
  • U 6-7-latków rozwój dysleksji mogą sygnalizować: przekręcanie słów, wadliwa wymowa czy popełnianie błędów gramatycznych, trudności z zapamiętywaniem wierszyków i rymowanek, problemy z odróżnianiem podobnie brzmiących głosek, z wydzielaniem sylab i głosek z wyrazów oraz łączeniem ich w wyrazy. Dodatkowo mogą pojawić się: niechęć do rysowania oraz problemy z odtwarzaniem wzorów, trudności w czytaniu, mylenie prawej i lewej ręki/ nogi oraz niemożność układania obrazków na podstawie wzorów.
  • U dzieci w okresie wczesnoszkolnym na dysleksję mogą wskazywać: wszystkie powyższe objawy oraz problemy z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, ciągów, mylenie liter o podobnym kształcie, mylenie liter o podobnym brzmieniu, opuszczanie, przestawianie lub dodawanie liter/ cyfr, brzydki charakter pisma i problemy z opanowaniem pisowni zmiękczeń oraz głosek nosowych.
  • U dzieci starszych objawami rozwoju dysleksji najczęściej są: brak chęci do czytania i jego bardzo wolne tempo, popełnianie błędów ortograficznych w pisowni, dalsze trudności z zapamiętywaniem oraz problemy z nauką przedmiotów szkolnych, w których wymagane są dobra percepcja, także wzrokowa i przestrzenna oraz pamięć słuchowa i wzrokowa.