Pedagogika teatru

Pedagogika teatru – co to jest

Pedagogika teatru jak sama nazwa wskazuje to nauczanie przez teatr. Chodzi o wykorzystanie sztuki teatralnej w efektywnym nauczaniu dzieci. Dzięki zrozumieniu języka teatru i nawiązaniu porozumienia między widownią a widzem dzieci kształtują swoją świadomość i zdolność analizy i interpretacji. Druga odsłona pedagogiki teatru to bezpośrednie zaangażowanie dzieci w tworzenie przedstawień teatralnych. Dzięki zastosowaniu scenek teatralnych czy dramy w procesie nauczania dzieci mogą rozwinąć zdolności takie jak: kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, otwartość na różne rodzaje sztuki i języka, pogłębienie możliwości analizy i interpretacji.  Pedagogika teatru jest w Polsce stosunkowo nową dziedziną, która zaczęła się dopiero rozwijać. Już teraz widać jednak w niej duży potencjał, a zaangażowanie poszczególnych szkół w ten sposób edukacji rośnie.

Pedagogika teatru w praktyce

Na czym zatem polega pedagogika teatru w praktyce? W praktyce pedagogika teatru to aktywne uczestnictwo szkół w życiu teatru. Chodzi zatem a to by nauczyciele jak najczęściej zabierali uczniów na przedstawienia teatralne. Oczywiście należy wybierać przedstawienia odpowiednie dla wieku i stopnia rozwoju danej grupy dzieci. Powinny być to przedstawienia, które są współczesne i dają szansę na rzeczywiste zaangażowanie dzieci w sztukę. Dziecko powinno być w stanie odbierać przekaz sztuki, umieć go zanalizować i zinterpretować oraz móc wczuć się w przedstawioną sytuację. Drugim podejściem jest organizowanie przedstawień, w których to dzieci same będą aktorami. Popularne scenki rodzajowe lub dramy są tego idealnym przykładem. Angażując dzieci w występ, powierzając im określone role nauczyciel może uruchomić potencjał swoich uczniów. Taki rodzaj zajęć niesamowicie rozwija zdolności zapamiętywania, daje możliwość realizacji własnych kreatywnych wizji dziecka oraz kształtuje samoświadomość dzieci. Pedagogika teatru jest bardzo skutecznym narzędziem edukacyjnym.