Polska szkoła Londyn – o edukacji Polaków w Wielkiej Brytanii

Polacy mieszkający za granicą martwią się o edukację swoich pociech, które bardzo łatwo przyswajają obcy język ale bez odpowiedniej stymulacji, nie umieją posługiwać się językiem ojczystym. Trudniej zapanować nad rozwojem językowym dziecka, jeśli tylko jedno z rodziców jest Polakiem, a drugie np. Brytyjczykiem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak może pomóc polska szkoła Londyn?

Rozwój językowy dziecka

Dzieci zaczynają mówić zdaniami mniej więcej po ukończeniu drugiego roku życia. Pierwszymi nauczycielami języka są rodzice i opiekunowie dziecka. Dziecko słucha i naśladuje. Trzeba do niego poprawnie mówić, śpiewać, czytać książeczki i opowiadać rysunki. Polskie rodziny mieszkające w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie w domu będą posługiwały się językiem polskim, więc dzięki ich pomocy dziecko opanuje podstawy językowe. W późniejszym czasie zetknie się z rówieśnikami w przedszkolu, szkole, na placu zabaw i przyswoi język angielski – taki mały człowiek będzie dwujęzyczny. W przypadku, gdy tylko jedno z rodziców jest Polakiem, a drugie wysławia się tylko w języku angielskim, nauka języka polskiego będzie trudniejsza. Dziecko w domu będzie słyszało mowę angielską, dlatego polski rodzic, chcąc, by jego pociecha była dwujęzyczna, musi zwracać się do niego po polsku, czytać polskie książki, włączać polską telewizję. Polska szkoła Londyn to także doskonałe rozwiązanie.

Po co dziecku język polski?

Powodów, dla którego dziecko mieszkające za granicą powinno znać język polski jest co najmniej kilka:

Ewentualność powrotu do kraju

Być może rodzina zachce zrezygnować z życia na emigracji. Wówczas młody człowiek, nie znający języka polskiego, może mieć problemy z zaklimatyzowaniem się w Polsce i polskiej szkole. Warto zatem, by rodzice takiego dziecka od początku wiedzieli, gdzie znajduje się polska szkoła Londyn i posyłali do niej dziecko. Dobrą alternatywą jest również polska szkoła internetowa, realizująca program nauczania domowego. Dzięki edukacji w takiej szkole, młody człowiek w każdej chwili będzie mógł rozpocząć naukę w Polsce w szkole stacjonarnej. Każdy rok nauki w szkole internetowej zakończony jest egzaminem klasyfikacyjnym, który uprawnia do otrzymania świadectwa szkolnego i promocji do kolejnej klasy.

Kontakt z rodziną, dziadkami, przyloty na święta i wakacje

Nawet jeśli rodzina nie zdecyduje się na powrót do kraju, co jakiś czas będzie go odwiedzać. Warto zatem, by młody człowiek potrafił porozumieć się z członkami swojej rodziny, a szczególnie dziadkami, ciociami czy kuzynostwem. Być może nawiąże w Polsce przyjaźnie? Wakacje u polskich dziadków będą przyjemnością, jeśli dziecko nie będzie czuło się zagubione z powodu nieznajomości polskiego języka i polskich realiów. W tym przypadku polska szkoła Londyn to także doskonałe rozwiązanie.

Znajomość swoich korzeni, wiedza o własnym pochodzeniu

Dziecko powinno wiedzieć skąd pochodzi jego rodzina. Znajomość własnych korzeni jest bardzo istotna w procesie budowania własnej tożsamości. Poznawanie ojczystego kraju to element rozwoju osobistego. Warto zauważyć, że polska szkoła Londyn to nie tylko nauka polskiego języka, ale też historii, geografii i wielu innych przedmiotów, których program realizują szkoły stacjonarne. Przyswojenie tej wiedzy sprawi, że dziecko będzie mogło szerzyć za granica wiedzę o Polsce, chwalić się polską kulturą i zabytkami, a za kilkadziesiąt lat opowie o nich wnukom.