Sposoby nauki

Metody nauki

Otaczające nas media z każdej strony atakują nas cudownymi sposobami na szybkie uczenie się, czytanie czy opanowanie języka obcego. Każdy chciałby nauczyć się szybko i bezboleśnie – najchętniej… bez własnego udziału. Można się pokusić o wysnucie tezy: ile ludzi, tyle metod, gdyż obok tradycyjnych kursów szkoły występują z coraz to nowymi propozycjami. Chcą lepiej niż dotychczas odpowiedzieć na zapotrzebowania swoich klientów. Szukają też takich metod, które pozwolą na szybsze i pewniejsze osiągnięcie celu. Jak więc szybko i skutecznie opanować dany materiał?

Wśród propozycji na uwagę zasługują szkolenia intensywne, które opiera się na tezie większa ilość nauki w krótkim czasie w małej grupie sprzyja szybki postępom. Na uwagę zasługują również oferty indywidualnej pracy z lektorem. Doświadczenie pokazuje, że są one efektywne – skuteczniejsze nawet od kursów wyjazdowych za granicą.

W szkołach podstawowych czy liceach nadal stosuje się metodę klasyczną, nauczanie oparte jest na zapamiętywaniu gramatyki i słownictwa. Uczniowie tłumaczą materiały na język ojczysty, bądź piszą teksty w języku obcym. W tym przypadku, tak jak w innych, jak najwięcej kontaktu z językiem – to najważniejsza zasada w przyswajaniu materiału. Im bardziej jest on różnorodny tym lepiej. Można stosować najróżniejsze metody – czytanie książek, oglądanie filmów w wybranej wersji językowej, tłumaczenie piosenek, naukę dialogów, pisanie tekstów w danym języku. Każda forma obcowania z językiem jest pożyteczna, gdyż utrwala i poszerza zdobyte umiejętności.

Na rynku dostępne są kursy do samodzielnej nauki, z materiałami pomocniczymi w postaci płyt CD/DVD, książek i zeszytów do ćwiczeń. Powszechne jest wykorzystanie do nauki Internetu, gdyż w sieci jest coraz więcej darmowych kursów zawierających pliki audio i video. Można też uczyć się, surfując po obcojęzycznych stronach.
Najkorzystniej wydaje się połączyć kilka metod, tak by przyniosły one najlepszy efekt. Ważne jest, uczenie się codziennie, choćby15-30 minut. Trzeba znaleźć do tego spokojnie miejsce, w którym można się skupić i nic nie rozprasza. Nie siadać do nauki z pustym żołądkiem.

Oprócz tradycyjnych form przyswajania wiedzy, istnieją także nowe formy, jak na przykład nauka języka angielskiego metodą Helen Doron, już dla małych dzieci. Metoda Callana opiera się na ciągłej gotowości do udzielania odpowiedzi na szybko zadawane pytania. Metoda Berlitza kładzie nacisk na konwersację. Metoda oparta na superlearningu, działa równolegle na dwóch poziomach – świadomości i podświadomości, jej podstawą jest relaks. Metoda Total Immersion czyli „Całkowite Zanurzenie” to intensywne zajęcia konwersacyjne. Metoda Wilka – polega na uczeniu się na własnych i cudzych błędach. Metoda holistyczna integruje naukę języków obcych z treningiem motywacyjnym i technikami przyspieszonej nauki. Twórcy metody SuperMemo wierzą, że efektywne zapamiętanie dowolnej ilości materiału jest możliwe, gdy informacje, które chcemy zapamiętać, podawane są w odpowiednich odstępach czasu, a dla każdego materiału powinien zostać wyznaczony indywidualny wykres na krzywej zapominania.

Oczywiście do tej pory nie wynaleziono uniwersalnej metody nauki języka dla wszystkich. Ale trzeba pamiętać, że każda nauka będzie skuteczna jeśli sprawi przyjemność.