Zalety i wady e-learningu

Zalety i wady e-learningu – czyli cała wiedza w pigułce

Pojęcie e-learning, czy techniki uczenia się oraz technologie kształcenia, dotyczy stosowania technologii elektronicznej o wiele szerszym zakresie niż ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych, czy też sposobów nauczania wspomaganego komputerowo z połowy lat osiemdziesiątych. Termin ten jest też o wiele szerszy od pojęć nauczania i edukacji online, które oznaczają nauczanie tylko przez sieć internetową. E-learning to elastyczne nauczanie na odległość, choć bardzo często jest łączony ze standardowym nauczaniem w formie różnych kursów.

Do zalet e-learningu zalicza się elastyczny czas dopasowany do indywidualnej pracy i wygody uczniów. Dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału, uczniowie mają większe urozmaicenie nauki, dopasowane do ich różnych potrzeb. Każdy może podejmować naukę we własnym tempie, co zminimalizuje strach i nieśmiałość, które mogłyby pojawić się w tradycyjnej klasie. E-learning jest rodzajem kursu indywidualnego, w związku z czym nauczyciel nadzoruje pracę każdego ucznia z osobna, co w realiach szkoły powszechnej jest bardzo utrudnione. E-nauczanie umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formy absorbowania wiedzy. Zastosowanie technik wideo umożliwia uczenie się za pomocą materiału audiowizualnego, który w każdej chwili można zatrzymać i przewinąć w celu ponownego obejrzenia, co jest niemożliwe na tradycyjnej lekcji.
W porównaniu ze standardową nauką w klasie, e-learning ułatwia kontakt z rozproszonymi i ciągle zmieniającymi się uczniami.

Relacje interpersonalne w e-learningu podtrzymywane są przy zastosowaniu komunikatorów audio-wideo typu Skype, różnorakich forów dyskusyjnych, blogów, czatów, poczty elektronicznej, czy innych tego typu środków komunikacyjnych. Takie fora dyskusyjne, czy podobne formy elektronicznej komunikacji zdalnej mogą zachęcać do kontaktów osobistych i tworzenia grup pomocy, wsparcia.

E-learning jest tani – zazwyczaj większość wkładu początkowego zwraca się dzięki efektowi skali: są to korzyści finansowe dla firm (brak kosztów wynajmu ośrodka szkoleniowego, transportu, zakwaterowania, wyżywienia i tym podobnych), oszczędność czasu (brak dojazdów i nie trzeba odrywać się od swoich zwykłych zajęć).

Oprócz całej gamy zalet, opisywane są także nieliczne wady e-learningu, podstawowym jest brak osobistego kontaktu z nauczycielem i w związku z tym, jak twierdzą niektórzy, nie jest on już „edukacyjny” w ujęciu czysto filozoficznym. Uczniowie mogą czuć się odosobnieni, poprzez tą wirtualną odległość. Zaś opracowanie materiałów w formie e-learningu może być jest bardziej czasochłonne niż opracowanie klasycznych drukowanych materiałów edukacyjnych. E-learning też pod żadnym pozorem nie sprawdzi umiejętności ucznia.

E-learning jest doskonałą formą, która uzupełnia tradycyjny proces dydaktyczny, jednak nie powinno ograniczać się jedynie do stosowanie tej metody nauczania, najlepiej traktować ja jako wsparcie do powszechnego systemu nauczania gdyż mimo wielu zalet tego rodzaju kształcenia, ma ona też wady. Pomimo jednak tych kilku wad nie przekreślajmy całego e-learningu, gdyż jest to wspaniała sposobność do doskonalenia, która niesie określone korzyści w stosunku do tradycyjnych szkoleń i sposobów zdobywania wiedzy. Żeby dowiedzieć się więcej o formach edukacji w Polsce oraz poznać poszczególne zalety i wady e-learningu zapraszam na stronę nauka.gov.pl.