Założenia pedagogiki Korczaka – czy aktualne dzisiaj?

Pedagogika według Korczaka

Janusz Korczak to słynny lekarz i pedagog, urodził się w Warszawie w 1878 roku. Studiował medycynę i od zawsze był zainteresowany losem biednych dzieci. Pomagał dzieciom z biednych rodzin i domów dziecka. Pracował na stanowisku pediatry w warszawskim szpitalu i zdecydował o pójściu za głosem powołania – nie chciał założyć rodziny i wolał poświęcić swoje życie pracy na rzecz ubogich dzieci. Zdobył szerszą popularność w czasach międzywojennych kiedy to nawiązał współpracę z Polskim Radiem pod pseudonimem Stary Doktor. Zginął śmiercią tragiczną w obozie zagłady. Do końca nie chciał opuścić swoich dzieci. Główne założenia pedagogiki Korczaka to: okazywanie szacunku dziecku, które rozwija się dzięki własnej aktywności, wychowanie dziecka powinno działać na zasadzie partnerstwa, dziecku bezwzględnie należy się opieka, całe społeczeństwo powinno brać odpowiedzialność za dzieci oraz pogłębiać wiedzę na temat dzieci w ogóle. Te treści jakkolwiek dzisiaj nie brzmią już w żaden sposób nowatorsko były na swój sposób przełomowe w czasach kiedy żył Korczak.

Pedagogika Korczaka w dzisiejszym świecie

Nauczenie Janusza Korczaka na stałe weszło w kanon polskiej pedagogiki. Zaraz po wojnie zaczęto wprowadzać w życie główne założenia pedagogiczne Starego Doktora. Dzisiejsza pedagogika w dalszym stopniu bazuje na nauce Korczaka. Dziecko jest najważniejsze a zrozumienie jego potrzeb i sposobu rozwijania jest kluczem do sukcesu wychowawczego. Naczelne wartości bezpośrednio wynikające z nauki Korczaka takie jak miłość, szacunek czy sprawiedliwość są podstawą dzisiejszej pedagogiki. Założenia pedagogiki Korczaka to również prawa, które należą się dziecku (zobacz więcej na www.) Naczelnym prawem jest prawo do miłości. Pozostałe równie ważne to prawo do szacunku i sprawiedliwego traktowania, prawo do posiadania tajemnic, prawo do samostanowienia o sobie, prawo do własności, zabawy i rozwoju. Są to niezbywalne prawa każdego dziecka bez względu na status społeczny.