Zmiany w szkolnictwie 2017 – jakie mają znaczenie dla polskich szkół internetowych?

Polskie szkoły internetowe rządzą się swoimi prawami, ale nauczają zgodnie z obowiązującą podstawą programową. W bieżącym roku, w życiu uczniów i nauczycieli, nastąpi spory przewrót. Zmiany w szkolnictwie 2017 będą dotyczyły przede wszystkim likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Jak planowane zmiany wpłyną na funkcjonowanie polskich szkół internetowych?

Jak funkcjonują szkoły internetowe?

Szkoły internetowe zostały stworzone z myślą o dzieciach, które z jakiegoś powodu (np. choroba) realizują program nauczania domowego w Polsce. Oferta skierowana jest także do uczniów przebywających za granicą, uczęszczających do tamtejszych szkół, chcących jednocześnie ukończyć naukę w języku polskim. Również dzieci, które podróżują po świecie i nie mają możliwości pobierania nauki w szkołach stacjonarnych są uczniami szkół internetowych. Rok szkolny w polskich szkołach internetowych rozpoczyna się 1 września i zostaje zakończony egzaminem klasyfikacyjnym, który odbywa się w wyznaczonych placówkach na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji o funkcjonowaniu polskich szkół internetowych i egzaminach klasyfikacyjnych można znaleźć na stronie polskaszkolainternetowa.pl. Zdany egzamin jest podstawą do uzyskania świadectwa szkolnego. Szkoły internetowe realizują taki sam program nauczania, jaki przewidziany jest dla szkół stacjonarnych. W kolejnym roku szkolnym podstawa programowa, obowiązująca na danym etapie kształcenia, będzie wyglądała inaczej, czego przyczyną są zmiany w szkolnictwie 2017.

Zmiany w szkolnictwie 2017 – zasadnicze założenia

Reforma edukacji spowoduje zmianę struktury szkolnictwa. We wrześniu bieżącego roku obecni szóstoklasiści nie pójdą do gimnazjum, tak jak ich starsi koledzy, a będą kontynuować edukację w klasie siódmej szkoły podstawowej. Zmiany w szkolnictwie 2017 spowodują likwidację gimnazjów – ostateczne ich wygaszenie nastąpi we wrześniu 2019 roku, kiedy to ostatni gimnazjaliści opuszczą mury szkolne. Likwidacja gimnazjów oznacza powrót to ośmioklasowej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Zmienią się też podstawy programowe, a zamiast szkół zawodowych powstaną szkoły branżowe. Zdania na temat planowanej reformy są podzielone, niektórzy od początku uważali gimnazja za zły pomysł, inni zaciekle protestowali przeciwko ich wygaszaniu. Podobno edukacja w trzyletnim liceum była niewystarczająca do dokonania trafnego wyboru kierunku studiów. Czy zmiany w szkolnictwie 2017 będą korzystne dla uczniów? Wnioski będzie można wyciągnąć za kilka lat.

Jak zmiany w szkolnictwie 2017 wpłyną na polskie szkoły internetowe?

Dla polskich szkół internetowych nie mają znaczenia zmiany w zakresie szkół średnich, ponieważ szkoły online realizują program nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum. Likwidacja gimnazjów i zmiana podstawy programowej odbije się na szkołach internetowych, które (podobnie jak szkoły stacjonarne) będą musiały dostosować podręczniki i materiały do nowych zaleceń dydaktycznych. Zmiany w szkolnictwie 2017 oznaczają więc przebudowę serwisów szkół internetowych, wgrywanie nowych treści  i materiałów audiowizualnych. Zapisy do szkół i egzaminy klasyfikacyjne prawdopodobnie pozostaną bez zmian.