Zwolnienia nauczycieli

Wygaszenie gimnazjów a zwolnienia nauczycieli

Reforma edukacji stała się faktem. Jeszcze w marcu niektórzy nauczyciele mieli nadzieję, że gimnazja nie zostaną zlikwidowane, a w ich życiu zawodowym nic się nie zmieni. Tymczasem klamka zapadła i mimo zapewnień Ministerstwa Edukacji, wielu pedagogów nie jest pewnych swojego losu. Wciąż istnieją obawy o liczne zwolnienia nauczycieli. Czy słusznie?

Reforma edukacji w skrócie

Najnowsza reforma edukacji przewiduje stopniowe wygaszanie gimnazjów i powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej. Dzieci, które w czerwcu ukończyły szóstą klasę szkoły podstawowej nie rozpoczną we wrześniu edukacji w gimnazjum, a będą ją kontynuować w kolejnej klasie „podstawówki”. Uczniowie gimnazjów, którzy edukację rozpoczęli w zeszłym roku bądź przed dwoma laty, szkołę dokończą w starym trybie. Reforma edukacji przewiduje również zmiany w szkołach średnich, przede wszystkim wydłużenie nauki w liceum i technikum ale i otwarcie nowego typu szkół.

Obawy o zwolnienia nauczycieli

Ministerstwo Edukacji zapewnia, że zwolnienia nauczycieli nie będą miały miejsca. Gimnazja będą wygaszane stopniowo a więc nie istnieje obawa o gwałtowne rotacje w kadrze pedagogicznej. Już po wygaszeniu szkół, dotychczasowi nauczyciele młodzieży w wieku gimnazjalnym, mają znaleźć pracę w szkołach podstawowych i szkołach średnich. Przypomnijmy, że zarówno nauka w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej będzie trwała dłużej. Na pewno zwolnienia nauczycieli nie będą więc masowe, ale czy uda się zatrudnić wszystkich?

Zmiany, jakie czekają nauczycieli

Trudno powiedzieć czy wszyscy nauczyciele wygaszanych gimnazjów otrzymają zatrudnienie. Na pewno będą potrzebni, ale czy aż tylu? Równie dodrze nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, liceach i technikach mogą pracować więcej i dłużej – tyle, na ile pozwala prawo. Jak to będzie wyglądało w praktyce, okaże się za 2-3 lata. Nie bez znaczenia jest ilość uczniów, jaka w kolejnych latach podejmie naukę w szkołach. Jeśli chodzi o samych nauczycieli, zmiana miejsca pracy i konieczność dostosowania wypracowanych metod nauczania do wieku uczniów to już spora rewolucja w ich życiu.